Integra Type R '98 Tokyo Expressway-Central Inner Loop
Make Honda
ModelIntegra Type R '98
TrackTokyo Expressway-Central Inner Loop
ModeArcade Mode > Time Trial
DeadlineSeptember 2nd 2019 11:59pm GMT
Links Thread - Results
# Driver PSN Division Class Split 1 Sector Split 2 Sector Split 3 Gap
us Driving Force GTP_Pokey 1 Gold 0'27.694 0'22.502 0'50.196 0'21.103 1'11.299 +0'00.000
ie Controller turnupdaheat 1 Gold 0'27.546 0'22.651 0'50.197 0'21.182 1'11.379 +0'00.080
ca T300 CnF_Pigems 1 Bronze 0'27.635 0'22.752 0'50.387 0'21.134 1'11.521 +0'00.222
4 eu G29 MikeyLCR 1 Bronze 0'27.831 0'22.622 0'50.453 0'21.283 1'11.736 +0'00.437
5 nz G29 Xtr3meNZer 2 Gold 0'27.942 0'22.875 0'50.817 0'21.259 1'12.076 +0'00.777
6 us T500 routergod24 1 Bronze 0'27.916 0'23.027 0'50.943 0'21.349 1'12.292 +0'00.993
7 us T300 shoenboggie 1 Bronze 0'27.937 0'23.440 0'51.377 0'21.443 1'12.820 +0'01.521
8 uk Controller Hasnain282 1 Bronze 0'28.518 0'23.182 0'51.700 0'21.207 1'12.907 +0'01.608
9 us T150 Pigpin13 2 Gold 0'28.613 0'23.237 0'51.850 0'21.652 1'13.502 +0'02.203
10 es ? Jolumafe1967 0 Pending 0'31.521 0'25.803 0'57.324 0'23.978 1'21.302 +0'10.003